ZWROTY

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY
Jeżeli chcesz skorzystać z możliwości odstąpienia od umowy bez podania powodu, prosimy o kontakt z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@opti-front.pl. Następnie należy odesłać produkt lub produkty na adres naszego biura: Barwałd Średni  332, 34-124 Klecza Górna. Zgodnie z polskimi przepisami, koszt zwrotnej przesyłki pokrywa nabywca.

Termin do odstąpienia od umowy wynosi 14 dni od daty otrzymania rzeczy lub od daty, w której osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, nie później niż 14 dni od daty, w której zostaliśmy poinformowani o odstąpieniu. Zwrot środków zostanie dokonany na rachunek bankowy, z którego dokonano płatności.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w przypadku:

  • umów dotyczących rzeczy nieprefabrykowanej, wyprodukowanej według specyfikacji konsumenta lub służącej do zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb;
  • umów dotyczących rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, są nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • umów, w których konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca przyjechał do niego w celu pilnej naprawy lub konserwacji. W przypadku, gdy przedsiębiorca świadczy dodatkowe usługi lub dostarcza inne rzeczy niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy dotyczącej dodatkowych usług lub rzeczy;
  • umów dotyczących dostarczania gazet, czasopism lub periodyków, z wyjątkiem umów o prenumeratę.

Prawo do odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego dotyczy wyłącznie umów sprzedaży konsumenckiej, a więc niezwiązanej z prowadzoną przez Państwa działalnością gospodarczą.

REKLAMACJE

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, ponosimy odpowiedzialność na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym za wady fizyczne i prawne.

Po wykryciu wady macie Państwo prawo:

  • złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
  • złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (o ile wada nie jest nieistotna),
  • żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
  • żądać usunięcia wady.

W ciągu 14 dni ustosunkujemy się do Państwa oświadczenia lub żądania.

Jesteście Państwo zobowiązani dostarczyć rzecz wadliwą na nasz koszt (odbierzemy ją od Państwa za pośrednictwem zamówionego kuriera, po wcześniejszym umówieniu z Państwem daty odbioru), a jeżeli dostarczenie rzeczy przez Państwo byłoby nadmiernie utrudnione (np. ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania) obowiązani jesteście udostępnić nam rzecz w miejscu, w którym się znajduje.

Koszty wymiany lub naprawy ponosi my, z wyjątkiem przypadków, gdy rzecz wadliwa została zamontowana.

Odpowiadamy z tytułu rękojmi, jeśli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży była rzecz używana, to przez rok od momentu jej wydania. Państwa uprawnienie jest ograniczone w czasie do roku, licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Wyjątkiem jest sytuacja, kiedy określony przez nas lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentu wydania rzeczy. Odpowiadamy wtedy z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest taka sama, a czas na zgłoszenie biegnie od momentu dowiedzenia się o wadzie, a okresy przedawnienia od uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą prawną.

Zachęcamy do zapoznania się z Kodeksem cywilnym i stronami UOKiK i organizacji konsumenckich, gdzie znajdą Państwo szczegółowe informacje na temat swoich praw.

W razie wątpliwości lub pytań, prosimy o kontakt pod adresem e-mail: biuro@opti-front.pl

Sklep Opti-Front